Victoria Georgescu

România față cu schimbările climatice: obiective mărețe pe hârtie !

Fenomene meteorologice extreme generate de schimbările climatice au efecte negative și asupra României prin pierderi economice semnificative în agricultură și dezvoltare rurală, transport, alimentarea cu energie și gospodărirea apei, se arată în ultima Strategie națională privind schimbările climatice și creșterea economică bazată pe emisii reduse de carbon, planuri care vor fi implementate în perioada 2021-2030. Obiectivul general al acestei strategii este de a mobiliza și de a permite companiilor și instituțiilor publice să reducă emisiile de gaze cu efect de seră (GES) provenite din activitățile economice în conformitate cu țintele naționale și cu angajamentele față de UE și să se…

Încălzirea globală crește temperatura în economie. Ce sectoare vor fi afectate:

Schimbările climatice se resimt din ce in ce mai puternic în ultimii ani: temperaturile cresc, tiparele precipitațiilor se schimbă, gheața și zăpada se topesc, iar nivelul mării crește. Toate aceste fenomene se răsfrâng deja asupra economiilor țărilor celor mai expuse, putând provoca, în timp, efecte în lanț asupra economiei globale. Părerile sunt împărțite: în timp ce unii cercetători susțin că vor fi puternic afectate de încălzirea globală transporturile, turismul și agricultura, alții consideră că vor apărea noi suprafețe „înverzite” ce pot fi exploatate cu succes.   Un amplu raport al Agenției Europene de Mediu (AEM), agenție din subordinea Uniunii Europene,…