România față cu schimbările climatice: obiective mărețe pe hârtie !

Fenomene meteorologice extreme generate de schimbările climatice au efecte negative și asupra României prin pierderi economice semnificative în agricultură și dezvoltare rurală, transport, alimentarea cu energie și gospodărirea apei, se arată în ultima Strategie națională privind schimbările climatice și creșterea economică bazată pe emisii reduse de carbon, planuri care vor fi implementate în perioada 2021-2030.

Obiectivul general al acestei strategii este de a mobiliza și de a permite companiilor și instituțiilor publice să reducă emisiile de gaze cu efect de seră (GES) provenite din activitățile economice în conformitate cu țintele naționale și cu angajamentele față de UE și să se adapteze la impactul schimbărilor climatice, atât curente, cât și viitoare.

În ceea ce privește reducerea impactului schimbărilor climatice, strategia adoptă ținte cuantificabile în conformitate cu aspirațiile UE 2030: reducerea cu 40% a emisiilor totale de gaze cu efect de seră față de nivelul anului 1990.

Până în 2030, România și-a propus să-și intensifice eforturile pentru a realiza tranziția la o economie „verde“, cu emisii reduse de dioxid de carbon, rezilientă la schimbările climatice, în special în ceea ce privește îmbunătățirea eficienței energetice și implementarea energiei regenerabile, precum și integrarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice din cadrul sectoarelor vizate.

Comisia Europeană ne cere să reducem emisiile de carbon cu 80% până în 2050

Comisia Europeană a propus o foaie de parcurs pentru tranziţia către o economie competitivă, cu emisii reduse de dioxid de carbon până în 2050. Conform Comisiei Europene ideea acestei „foi de parcurs“ este de a ajuta statele europene să privească dincolo de obiectivele pe termen scurt și să stabilească o cale eficientă din punctul de vedere al costurilor pentru realizarea unor reduceri mai mari ale emisiilor până la mijlocul secolului.

UE, ca și alte economii majore, va trebui să înregistreze reduceri mari ale emisiilor pentru ca încălzirea globală să fie menținută sub 2 °C față de perioada preindustrială.

Foaia de parcurs sugerează că, până în 2050, UE ar trebui să-și reducă emisiile cu 80% sub nivelurile din 1990 numai prin reduceri interne. Stabilește jaloane care vor forma un traseu eficient din punctul de vedere al costurilor pentru atingerea obiectivului său – reduceri de ordinul a 40% până în 2030 (Pachetul EnergieClimă 2030) și 60% până în 2040. Prezintă de asemenea modul în care principalele sectoare responsabile pentru emisiile din Europa – producerea de energie electrică, industrie, transport, amenajare teritorială și planificare urbană, precum și agricultură – pot să eficientizeze din punctul de vedere al costurilor trecerea către o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon.

Distribuie acest articol:

Știrile fierbinți trebuie analizate la rece. Nu suntem primii care vi le dăm, dar încercăm sa fim primii care vi le explicăm. Cele mai importante informații se cer, uneori, completate și comentate. Dacă vreți să fiți alături de noi, vă puteți alătura comunității printr-un Like la pagina noastră de Facebook.

Nu există comentarii

Lasă un comentariu

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked